Πως θα διαχειριστώ τον ασθενή με καρδιακή αμυλοείδωση από τρανσθυρετίνη

Η αμυλοείδωση είναι μια σπάνια πολυσυστηματική νόσος, η οποία προκαλεί προοδευτική προσβολή πολλών οργάνων και σχετίζεται με αυξημένη θνητότητα.

Διαβάστε εδώ