Έλεγχος Αθλητών

Shape1
Shape2

Γιατρός που εμπνέει εμπιστοσύνη. Αναλυτικός και ταυτόχρονα προσιτός. Αντιμετώπισε σφαιρικά το θέμα που με απασχολούσε. Αισθάνθηκα ότι μιλάω με κάποιον που έχει απολυτή γνώση του αντικειμένου του.

Αναστασία Παπαδοπούλου

Ασθενής
Έλεγχος Αθλητών

Έλεγχος Αθλητών

Παρά τα αποδεδειγμένα οφέλη της συστηματικής άσκησης, περιγράφεται αυξημένος κίνδυνος καρδιαγγειακών συμβαμάτων και αιφνίδιου θανάτου σε άτομα που μετέχουν σε υψηλής έντασης σωματικές δραστηριότητες.

Στόχος του προ-αγωνιστικού ελέγχου είναι να διαπιστωθεί αν ένας αθλητής βρίσκεται σε κίνδυνο αρρυθμιών ή/και αιφνίδιου θανάτου κατά την άσκηση. Η εξέταση του καρδιαγγειακού συστήματος των αθλητών επικεντρώνεται στον αποκλεισμό της στεφανιαίας νόσου, σπάνιων ηλεκτρικών συνδρόμων ή/και κληρονομικών παθήσεων του καρδιακού μυός (μυοκαρδιοπάθειες). Η αναγνώριση τέτοιων παθήσεων απαιτεί ειδική γνώση και εμπειρία λόγω των αλλαγών που επιφέρει η άσκηση στην καρδιά.

Η εξέταση συνήθως περιλαμβάνει το ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας και το triplex καρδιάς, ενώ όταν υπάρχουν οι σχετικές ενδείξεις μπορεί να απαιτηθούν περισσότερες εξετάσεις όπως τεστ κοπώσεως, μαγνητική τομογραφία καρδιάς ή/και Holter ρυθμού. Η ερμηνεία των ευρημάτων των εξετάσεων αυτών στους αθλητές απαιτεί εξειδικευμένη γνώση για την αποφυγή λανθασμένων διαγνώσεων ή/και την απαγόρευση της άθλησης σε νέους όταν δεν πληρούνται τα σχετικά κριτήρια. Ο Dr. Αντωνόπουλος έχει ειδική εμπειρία στον έλεγχο των αθλητών και νέων που ασχολούνται με την άθληση.