Ανίχνευση αγγειακής φλεγμονής και διαστρωμάτωση καρδιαγγειακού κινδύνου με τη χρήση αξονικής στεφανιογραφίας και τεχνητής νοημοσύνης

Η σύγχρονη τροποποίηση του καρδιαγγειακού κινδύνου επικεντρώνεται στην πρόληψη μέσω επεμβάσεων στον τρόπο ζωής και τον βέλτιστο έλεγχο των παραδοσιακών παραγόντων κινδύνου.

Διαβάστε εδώ